బెనెడిక్ట్ కంబర్‌బ్యాచ్ సినిమాల్లో లైంగిక ప్రాతినిధ్యం గురించి తాను 'సున్నితంగా' ఉన్నానని చెప్పారు

సినీ పరిశ్రమలో ప్రాతినిధ్యం మరియు వైవిధ్యం గురించి తాను చాలా సున్నితంగా ఉంటానని షెర్లాక్ నటుడు చెప్పాడు

సినిమా పరిశ్రమలో ప్రాతినిధ్యం మరియు వైవిధ్యం గురించి తాను 'చాలా సెన్సిటివ్' అని 'షెర్లాక్' నటుడు చెప్పాడు

బెనెడిక్ట్ కంబర్‌బ్యాచ్ తన స్వంత లైంగిక ధోరణి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు విభిన్న లైంగికతను వర్ణించే పాత్రలను పోషించడంపై వెలుగునిచ్చాడు.

ది షెర్లాక్ సినీ పరిశ్రమలో ప్రాతినిధ్యం మరియు వైవిధ్యం గురించి తాను 'చాలా సెన్సిటివ్'గా ఉంటానని, అయితే తన కొత్త సినిమాలో పశువుల పెంపకందారుడు ఫిల్ వంటి భాగాలను తీసుకోకుండా తన సొంత లైంగిక ధోరణి ఆపాలని భావించడం లేదని నటుడు చెప్పాడు. కుక్క యొక్క శక్తి.

'మన డ్యాన్స్ కార్డ్ పబ్లిక్‌గా ఉండాల్సిన పని ఇదేనా? మన లైంగిక చరిత్రలో మన ప్రైవేట్ క్షణాలన్నింటినీ వివరించాలా? నేను అలా అనుకోను, 'కంబర్‌బ్యాచ్ ప్రకారం ఫిమేల్‌ఫస్ట్.కో.యుకె.'ప్రాతినిధ్యం, వైవిధ్యం మరియు చేరికల గురించి నేను చాలా సున్నితంగా భావిస్తున్నాను. ఉద్యోగం యొక్క విజ్ఞప్తులలో ఒకటి, ఈ ప్రపంచంలో, ఈ నిర్దిష్ట పాత్రతో, చాలా ప్రైవేట్‌గా, వీక్షించకుండా దాచబడిందనే ఆలోచన,' అని అతను చెప్పాడు. టెల్లూరైడ్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అభివృద్ధి చెందే అతని పాత్ర కోడి స్మిత్-మెక్‌ఫీ పోషించిన అతని సోదరుడి సవతి కొడుకు పీటర్‌తో ఊహించని కెమిస్ట్రీ.

కంబర్‌బ్యాచ్ గే గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు అలాన్ ట్యూరింగ్‌గా కూడా నటించాడు అనుకరణ గేమ్.

సిఫార్సు