దుబాయ్‌లో బంగారం ధర: UAEలో నేటి బంగారం ధరలు – అక్టోబర్ 26, 2019

దుబాయ్: దుబాయ్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE)లో అక్టోబర్ 26, 2019న బంగారం ధరలు 24Kకి 10 గ్రాములకు 1,822.50 UAE దిర్హామ్‌లు (AED) మరియు 22Kకి 10 గ్రాములకు 1,712.50 AED.

దుబాయ్‌లో గత ఏడు రోజుల బంగారం ధరలను మీరు క్రింద కనుగొనవచ్చు.

తేదీ24K 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు22K 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు18K 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు
అక్టోబర్ 25, 2019
1,822.50
1,712.50
1407.50
అక్టోబర్ 24, 2019
1,815.00
1,705.00
1395.00
అక్టోబర్ 23, 2019
1,810.00
1,700.00
1390.00
అక్టోబర్ 22, 2019
1,802.50
1,692.50
1387.50
అక్టోబర్ 21, 2019
1,822.50
1,712.50
1400.00
అక్టోబర్ 20, 2019
1,807.50
1,697.50
1387.50
అక్టోబర్ 19, 2019
1,820.00
1,710.00
1397.50


సిఫార్సు